Kreiranje korisničkog računa:
Kreiranje korisničkog računa je veoma jednostavno. U gornjem desnom uglu se nalazi link "Kreirajte korisnički račun". Klikom na taj link pojaviće vam se prozor u kojem trebate da unesete vaše podatke kao što su: ime, prezime, email i lozinku. Lozinka treba da ima minimalno 3 različita tipa znakova. Tipovi znakova: mala slova, velika slova, brojke i specijalni znakovi.
Nakon ispravno unešenih podataka kliknite na tipku KREIRAJTE KORISNIČKI RAČUN.
Napomena:
Nakon kreiranja korisničkog računa na vaš mail bi trebala da stigne poruka dobrodošlice od Zeka-Comerc Webshopa.