Dobrodošli na Zeka Comerc on-line prijavu za posao

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona +387 35 701 171

1. OPŠTI PODACI2. EDUKACIJA

Ime institucije i mjesto Vrijeme školovanja Od-Do Naziv stečene kvalifikacij Usmjerenje
Srednja škola
Viša škola
Fakultet
Magisterij
Doktorat
Srednja škola
Ime institucije i mjesto
Vrijeme školovanja Od-Do
Naziv stečene kvalifikacije
Usmjerenje
Viša škola
Ime institucije i mjesto
Vrijeme školovanja Od-Do
Naziv stečene kvalifikacije
Usmjerenje
Fakultet
Ime institucije i mjesto
Vrijeme školovanja Od-Do
Naziv stečene kvalifikacije
Usmjerenje
Magisterij
Ime institucije i mjesto
Vrijeme školovanja Od-Do
Naziv stečene kvalifikacije
Usmjerenje
Doktorat
Ime institucije i mjesto
Vrijeme školovanja Od-Do
Naziv stečene kvalifikacije
Usmjerenje

3. RADNO ISKUSTVO (Otpočnite sa najkasnijim poslodavcem)